1. Εισαγωγή

Ενθαρρύνουμε τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) «www.pvalue.gr» και όλων των ιστοσελίδων που τυχόν συνδέονται αυτομάτως με τον προαναφερθέντα ΔΤ, από τους υπάρχοντες πελάτες μας αλλά και από τους πιθανούς πελάτες μας. Η χρήση του παρόντος ΔΤ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στην συνέχεια. Ωστόσο, η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει σαφώς και επαρκώς και αποδεχτεί όλους τους παρόντες όρους χρήσης αυτού του ΔΤ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Τόπου αυτού.

Εντούτοις, η χρήση του ΔΤ και των υπηρεσιών του (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξουσίου-πελάτη. Ελλείψει τέτοιου είδους σχέσης, οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αποστέλλετε δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα του όρους χρήσης του ΔΤ καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε αυτές τις αλλαγές.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του ΔΤ «www.pvalue.gr», οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου (βλ. Ν.2121/1993) και τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του Διαδικτύου.

Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναμεταδίδεται ή να μεταφέρεται οποιοδήποτε παράνομο ή απειλητικό ή συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ή υβριστικό ή πορνογραφικό υλικό ή οιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθοιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω του ΔΤ.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ «www.pvalue.gr», συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TaxΕxperts Ανώνυμης Εταιρείας και προστατεύονται από τις εθνικές διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις. Το υλικό, το οποίο αγοράζει και κατεβάζει νόμιμα ο χρήστης του ΔΤ αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο, για το σκοπό που προχώρησε στην συγκεκριμένη αγορά.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων website του περιεχομένου του ΔΤ «www.pvalue.gr», χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου.

Επιτρέπεται ελεύθερα η έντυπη και ηλεκτρονική αναπαραγωγή των αποτιμήσεων που βρίσκονται καταχωρημένα ως υποδείγματα στον αντίστοιχο τομέα του ΔΤ, μόνον όμως για προσωπική χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση των αποτιμήσεων αυτών γίνεται από την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η TaxΕxperts A.E..

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ΔΤ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TaxΕxperts A.E. από την σχετική ενότητα στον ΔΤ.

4. Προσωπικά Δεδομένα/ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η TaxΕxperts A.E. δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται μόνο στη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τρόπο που δύνανται να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και τις διαδικασίες που υπάρχουν για να προστατεύονται. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997), τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής.

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον ΔΤ είναι τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
  • Στοιχεία ακινήτων

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι χρήστες του ΔΤ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του ΔΤ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή, όπως και εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και την χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Πληροφορίες που λαμβάνονται αυτόματα

Η TaxΕxperts A.E. δύναται να λαμβάνει και να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το domain name και το όνομα του host,

- το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο κάθε επισκέποτης/χρήστης,

- την ημερομηνία και ώρα που επισκέπτεται τον ΔΤ

- και τη διεύθυνση IP από όπου έχει συνδεθεί.

H TaxΕxperts A.E. δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η TaxΕxperts A.E. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών της.

Ο ΔΤ είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποθηκεύονται στην μνήμη του διακομιστή (server) τα στοιχεία του λογαριασμού του επισκέπτη, όπως το όνομα του χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).

Ο επισκέπτης/χρήστης θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ΔΤ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

6. Περιορισμός ευθύνης της TaxΕxperts A.E.- Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται «ως έχει» και η TaxΕxperts A.E. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, με παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η TaxΕxperts A.E., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών και περιεχομένων του ΔΤ, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, η TaxΕxperts A.E. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

7. Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοσελίδας

i.Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (μέσω links)

O ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των ΔΤ. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης/αποδοχής του περιχεομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ΔΤ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

ii. Χρήση των cookies

H TaxΕxperts A.E. δύναται μελλοντικά να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ΔΤ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την παρ.5 ά.4 του Νόμου 3471/2006, (όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012) ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης « έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997. Συνεπώς, ο παρών ΔΤ μπορεί να εγκαταστήσει «cookies» μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του (browser), με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies ή/ και να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση των cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

iii. Χρήση των Pixel Tags

Στον ΔΤ ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως: pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), «web beacons» ( κωδικοί ιχνηλασίας), ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο τη συλλογή και καταγραφή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση του ΔΤ και την ταχύτητα απόκρισης.

iv. Χρήση προσωπικών δεδομένων στις συναλλαγές

Εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών: Για πληρωμή με κάρτες Visa και MasterCard η TaxΕxperts A.E. συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς, τη Eurobank και τη Viva Payments.

Η TaxΕxperts A.E. δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη/επισκέπτη. Η πιστοποίηση των στοιχείων της κάρτας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εκάστοτε Τράπεζα – Εκκαθαριστή Συναλλαγών.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, πρέπει να αποστείλει το ποσό που επιθυμεί σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρίας. Με τη μέθοδο αυτή δεν απαιτείται να συμπληρώσει κανένα προσωπικό στοιχείο. Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να συμπληρώσει το Όνομα / User Name, προκειμένου να αναγνωρισθεί εύκολα ο καταθέτης.

8. Υπηρεσία Αποτίμησης

Η συγκεκριμένη εφαρμογή επιδιώκει την εκτίμηση της αξίας οικιστικών ακινήτων βάσει συγκρίσιμων στοιχείων της αγοράς που παραθέτει ο χρήστης, αλλά και βάσει των αντικειμενικών αξιών. Σε καμία περίπτωση, η εκάστοτε εκτίμηση δεν δύναται να υποχρεώσει τον πωλητή ή τον υποψήφιο αγοραστή να προβούν σε συναλλαγή στην τιμή εκτίμησης. Επίσης, η παρούσα εκτίμηση δεν δύναται να αποτελέσει τεκμήριο για τη χορήγηση δανείου, εγγραφή προσημείωσης κτλ.

Βασικό γνώμονα για τις εκτιμήσεις αποτελούν Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (European Valuation Standards) 2012, 7η έκδοση, TEGoVA. Παράλληλα, υπάρχει πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των εκτιμητών ακινήτων, όπως αναπτύσσεται στο τρίτο μέρος της προαναφερθείσας έκδοσης.

Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου δεν περιλαμβάνει συναλλακτικά κόστη όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι μεταβίβασης ακινήτων, φόρος υπεραξίας κτλ. Επίσης, η εκτίμηση βασίζεται στις συνθήκες που ισχύουν στην αγορά ακινήτων την παρούσα χρονική περίοδο και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση αλλαγής χρήσης του ακινήτου.

Σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο 4, απαιτούμε από το χρήστη την αποδοχή των περιορισμών και των υποθέσεων της εκάστοτε μεθόδου εκτίμησης πριν την εφαρμογή της.

9. Τιμές και Φ.Π.Α

Οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται προς ιδιώτες αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23% όπως ορίζει ο Νόμος. Η TaxΕxperts διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Για την παροχή υπηρεσιών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με την 6η Κοινοτική Οδηγία περί Φ.Π.Α, οι τιμές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο Φ.Π.Α. που ισχύει στην Ελλάδα. Από 1/1/2015 σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι υποκείμενος στο φόρο, επιβαρύνεται με το ΦΠΑ στον τόπο κατοικίας του σύμφωνα με την τελευταία κοινοτική οδηγία περί e-services.

10. Έκδοση Παραστατικών

Η TaxExperts A.E. εκδίδει με την κατάθεση των χρημάτων σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για ιδιώτες και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει κάθε χρήστης. Τα νόμιμα παραστατικά αποστέλλονται με κανονικό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) εντός του μήνα, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει εξαρχής ο χρήστης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία αποστολής της απόδειξης, ή τα έχει συμπληρώσει λανθασμένα, η TaxΕxperts A.E. εκδίδει νόμιμα το Δελτίο, αλλά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το αποστείλει τον αποδέκτη.

11. Πολιτική Ασφάλειας

Ειδικότερα όσο αφορά την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλισθεί κατά πάντα χρόνο ότι η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη ιών ή σφαλμάτων και επομένως, τα ως άνω δεδομένα μπορεί να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν, να ληφθούν με καθυστέρηση ή να είναι ελλιπή ή να παρουσιάσουν κάποιο άλλο πρόβλημα ή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Αμφότεροι αναγνωρίζουμε ότι τα υφιστάμενα συστήματα και οι διαδικασίες δεν διασφαλίζουν ότι η μεταφορά δεδομένων είναι απαλλαγμένη των ως άνω κινδύνων και συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε οικονομικά αποδεκτές διαδικασίες για τον εντοπισμό τους.

Καθένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των ιδίων συστημάτων και συμφερόντων του σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και καμία από τις δύο εταιρείες μας (σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των συνεταίρων, υπαλλήλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων αυτής) δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τη άλλης, είτε συμβατική είτε αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της απλής αμέλειας) είτε άλλη, σε σχέση με οποιοδήποτε σφάλμα, βλάβη, ζημία ή παράλειψη που θα προκύψει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων μεταξύ μας ή την στήριξή μας στα εν λόγω δεδομένα.

12. Εμπιστευτικότητα

Η TaxExperts υποχρεώνεται καθόλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες για τα ακίνητα που θα περιέλθουν σε γνώση μας επ’ ευκαιρία της χρήσης της υπηρεσίας και δεν είναι δημόσια γνωστά, με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας, να μη γνωστοποιεί τμήμα ή σύνολο αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτο, να μην επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτά, να δεσμεύει το προσωπικό και τους συνεργάτες της για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και γενικά να λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέσα και μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των παραπάνω πληροφοριών, εγγράφων και στοιχείων.

13. Περιορισμός Ευθύνης

Η TaxExperts δεν θα είναι υπόλογη για οιανδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, καταστροφή, κόστος ή έξοδο που θα καταλογισθεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προκύψει σε βάρος της προσωπικής σας περιουσίας από ή σε σχέση με την αποτίμηση.

Η TaxExperts δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε θετική ζημία που υπερβαίνει τα ανωτέρω καθοριζόμενα όρια, καθώς και για οποιοδήποτε επακόλουθο ή έμμεσο διαφυγόν κέρδος ή ζημιά σε σχέση με τις υπηρεσίες της που θα παρασχεθούν αναφορικά με την παρούσα προσφορά (ανεξαρτήτως του εάν η σχετική απαίτηση προέρχεται από αδικοπρακτική ή ενδοσυμβατική ευθύνη) εκτός εάν και στον βαθμό που κριθεί ότι η αποτίμηση έχει γίνει με δόλο.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις των νόμων του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (ήτοι το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναλόγως του ποσού της διαφοράς).

© Copyright TaxΕxperts A.E..gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος