• 1. Μέθοδος των μισθωμάτων

  Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ώστε να συμπληρωθούν σωστά τα πεδία που σας ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος στην περίπτωση που συμπληρωθούν μη επιτρεπτές τιμές. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, πριν συμπληρώσετε τις φόρμες, να γνωρίζετε ακριβώς τι σας ζητείτε. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν προκρίνεται για την εκτίμηση της τιμής διατηρητέων ακινήτων.

  • Διαμέρισμα: Επιλέξτε «Διαμέρισμα» αν το ακίνητο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται σε πολυκατοικία ή σε ακίνητο άνω των 4 ορόφων με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
  • Εκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα: Συμπληρώστε ένα εύλογο μηνιαίο ενοίκιο που μπορεί να παρέχει το ακίνητο υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Η τιμή που θα συμπληρώσετε μπορεί να βασίζεται σε αντίστοιχα ακίνητα που μισθώνονται στην περιοχή, στο μίσθωμα που ήδη καταβάλλεται για το υπό εκτίμηση ακίνητο ή, εφόσον δεν μπορούν να προσδιοριστούν τα ανωτέρω, στο τεκμαρτό μίσθωμα που υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας (άρθρο 39 του ν. 4172/2013).
  • Μήνες ενοικίασης: Συμπληρώστε τον αριθμό των μηνών για τους οποίους θεωρείτε ότι ενοικιάζεται ετησίως το ακίνητο. Στην περίπτωση οικιστικών ακινήτων συμπληρώστε 12 μήνες, καθώς ενδεχόμενη μη ενοικίαση του ακινήτου για κάποιο χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψη στο ασφάλιστρο κινδύνου του προεξοφλητικού επιτοκίου. Σε περίπτωση τουριστικού ακινήτου, συμπληρώστε 3 με 6 μήνες βάσει της εκτίμησής σας για το χρονικό διάστημα που μισθώνεται το ακίνητο σε ετήσια βάση.
  • ΕΝΦΙΑ και λοιπές επιβαρύνσεις: Τοποθετήστε το ποσό του ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί πλέον λοιπών τελών και φόρων που βαραίνουν το ακίνητο σε ετήσια βάση.
  • Εκτιμώμενα ετήσια έξοδα συντήρησης: Τοποθετήστε τα εκτιμώμενα έξοδα επισκευών και συντήρησης του ακινήτου ετησίως. Ενδεικτικά μπορούν να περιληφθούν αμοιβές ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και άλλων τεχνικών για την επισκευή βλαβών ή ζημιών που δεν είναι υπαιτιότητας του ενοικιαστή.
  • Προσδοκώμενη περίοδος ενοικίασης(προαιρετικό): Συμπληρώστε τα έτη για τα οποία σκοπεύετε να ενοικιάσετε το ακίνητο. Προτείνεται να μη συμπληρώνετε πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους (πχ πάνω από 10 έτη) διότι μεταβάλλονται σημαντικά τόσο τα χαρακτηριστικά του ακινήτου όσο και οι συνθήκες της αγοράς.
  • Εκτιμώμενη τιμή πώλησης μετά το πέρας της περιόδου (προαιρετικό): Αναγράψτε την τιμή στην οποία εκτιμάτε ότι μπορεί να πωληθεί το ακίνητο μετά την περίοδο ενοικίασης. Προσπαθήστε να λάβετε υπόψη τις συνθήκες της αγοράς εκείνη την περίοδο αλλά και τη φθορά που έχει επέλθει στο ακίνητο από το πέρασμα του χρόνου.
  • Παλαιότητα ακινήτου: Συμπληρώστε τα έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέχρι σήμερα.
 • 2. Μέθοδος της προσαρμοσμένης αντικειμενικής αξίας

  Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ώστε να συμπληρωθούν σωστά τα πεδία που σας ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος στην περίπτωση που συμπληρωθούν μη επιτρεπτές τιμές. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, πριν συμπληρώσετε τις φόρμες, να γνωρίζετε ακριβώς τι σας ζητείτε. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν προκρίνεται για την εκτίμηση της τιμής διατηρητέων ακινήτων.

  • Τιμή ζώνης: Συμπληρώνετε την τιμή ζώνης που εφαρμόζεται για το υπό εκτίμηση ακίνητο. Αν δεν γνωρίζετε την τιμή ζώνης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).
  • Επιφάνεια κύριων χώρων: Τοποθετήστε την επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Στην παρούσα επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται αποθήκες, θέσεις στάθμευσης και λοιπά παρακολουθήματα.
  • Πρόσοψη: Επιλέξτε από τον «καταρράκτη» τον αριθμό των προσόψεων του ακινήτου. Για ακίνητα με πρόσοψη σε πλατεία εφαρμόζεται ο συντελεστής των δύο προσόψεων (1,05).
  • Συντελεστής εμπορικότητας: Ο Συντελεστής Εμπορικότητας βρίσκεται στους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Κινείται μεταξύ της μονάδας (1) για μη εμπορικού δρόμου και μπορεί να φτάσει μέχρι το εφτά (7), όπως στην περίπτωση της οδού Βουκουρεστίου.
  • Όροφος: Συμπληρώστε τον όροφο του προς εκτίμηση ακινήτου. Αν πρόκειται για μεζονέτα, προτείνεται η επιλογή του υψηλότερου ορόφου.
  • Ειδικές συνθήκες: Επιλέξτε από τον καταρράκτη αν το ακίνητο είναι ημιτελές ή έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο ή απαλλοτριωτέο.
  • Παλαιότητα: Επιλέξτε από τον καταρράκτη την ηλικία του προς εκτίμηση ακινήτου βάσει του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο.
  • Επιφάνεια βοηθητικών χώρων: Συμπληρώστε την επιφάνεια των βοηθητικών χώρων σε τετραγωνικά μέτρα. Βοηθητικούς χώρους αποτελούν οι αποθήκες, οι θέσεις στάθμευσης κ.ά. ενώ η επιφάνειά τους αναγράφεται στους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας.
  • Τιμή εκκίνησης οικοπέδου: Η τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, εφόσον δεν είναι γνωστή στο χρήστη, μπορεί να αντληθεί από τους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών.
  • Συντελεστής οικοπέδου : Ομοίως ο Συντελεστής Οικοπέδου αντλείται από τους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών. Προσέξτε, ο Συντελεστής Οικοπέδου δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου. Οι τιμές του κινούνται μεταξύ του 0,6 και του 1,1.
  • Ειδικών συνθηκών: Επιλέγετε αν το προς εκτίμηση οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως ειδικών συνθηκών. Εφόσον υπάρχει νόμιμα κτίσμα στο οικόπεδο δε θα χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο τύπο ειδικών συνθηκών.
  • Πρόσοψη: Επιλέξτε τον αριθμό των προσόψεων του οικοπέδου.
  • Επιφάνεια οικοπέδου: Συμπληρώστε την επιφάνεια του οικοπέδου όπως αναγράφεται στους τίτλους ιδιοκτησίας.
  • Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου: Αντλείται από τους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών και αντιστοιχεί στο συντελεστή δόμησης. ΄Στις περισσότερες των περιπτώσεων κινείται από 0,6 μέχρι 2,5.
  • Επιφάνεια υφιστάμενων κτισμάτων: Τοποθετήστε τη συνολική επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων που βρίσκονται στο οικόπεδο.
  • Πισίνα - τμ: Επιλέξτε αρχικά αν το υπό εκτίμηση ακίνητο διαθέτει δεξαμενή κολύμβησης. Εφόσον υπάρχει πισίνα, καλείστε να συμπληρώσετε την επιφάνειά της σε τετραγωνικά μέτρα.
  • Υδρομασάζ – Jaccuzzi : Τσεκάρετε το σχετικό πεδίο εφόσον το ακίνητο περιέχει συσκευές Υδρομασάζ και θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας πώλησης του ακινήτου.
  • Τζάκι: Επιλέξτε από τον καταρράκτη τον τύπο του τζακιού το οποίο έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο. Αν δεν υπάρχει τζάκι επιλέγετε «ΟΧΙ».
  • Πλησίον σε Μέσα Μεταφοράς: Επιλέξτε αν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 500μ. από στάση του Μετρό ή του ΗΣΑΠ. Αν θεωρείτε ότι το ακίνητο καλύπτεται ικανοποιητικά από πλευρά δημοσίων συγκοινωνιών, μπορείτε να επιλέξετε θετικά ανεξάρτητα από την εγγύτητα σε σταθμό συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς.
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό: Σημειώνεται ότι οι κλάσεις Α και Β αφορούν κυρίως νεόδμητες κατοικίες μετά το 2012, που κατασκευάστηκαν βάσει του νέου κώδικα ΚΕΝΑΚ. Οι Κλάσεις Γ, Δ ή Ε αφορούν κυρίως κατοικίες χτισμένες μετά το 1979 με θερμομόνωση, διπλά τζάμια και ηλιακό θερμοσίφωνα. Τέλος, συνήθως κατοικίες κατασκευασμένες πριν το 1979, οι οποίες δεν έχουν υποστεί τις προαιρετικές παρεμβάσεις που επισήμαναν οι ενεργειακοί επιθεωρητές εντάσσονται στις Κλάσεις Ζ και Η.
  • Απόσταση από δημόσια σχολεία/πανεπιστήμια: Η αξία του ακινήτου προσαυξάνεται κατά 4.000€ αν βρίσκεται κοντά σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία ή πανεπιστήμια), δεδομένου ότι καθίσταται πιο εύκολη η ενοικίασή του.
  • Θέα στη θάλασσα : Αν το ακίνητο εξασφαλίζει απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, συμπληρώστε «ΝΑΙ» στο σχετικό πεδίο. Επίσης, προτιμάται η θέα στη θάλασσα να παρέχεται από το σαλόνι ή/και τα υπνοδωμάτια και γενικά από κύριους χώρους της κατοικίας.
  • Απόσταση από τη θάλασσα : Συμπληρώνετε αν η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα, σε ευθεία γραμμή, είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 500μ. Αν θεωρείτε, ότι η απόσταση από τη θάλασσα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε παραλία, μπορείτε να επιλέξετε «ΝΑΙ» στο συγκεκριμένο πεδίο και να εφαρμοστεί ο ειδικός συντελεστής προσαύξησης της αξίας.
  • Πλήρως επιπλωμένο : Συμπληρώνετε «ΝΑΙ» μόνο στην περίπτωση που το συγκρίσιμο ακίνητο είναι πλήρως εξοπλισμένο με οικιακές συσκευές, έπιπλα κτλ. και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μεν οικιακός εξοπλισμός αλλά είναι απαρχαιωμένος, προτείνεται να μην συμπληρώσετε το συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε «ΝΑΙ» στο συγκεκριμένο πεδίο αν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ ακριβά υλικά κατά την κατασκευή του π.χ. δρύινα ή μαρμάρινα πατώματα, συστήματα κλιματισμού, ακριβά κουφώματα κτλ.
  • Τουριστική περιοχή : Επιλέξτε «ΝΑΙ» αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο προσαυξάνει σημαντικά τη ζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιοχές: Μύκονος, Ρόδος, Αράχοβα, Βουλιαγμένη κ.ά.
  • Φάση της αγοράς ακινήτων : Επιλέξτε αν η κτηματαγορά βρίσκεται σε πτωτική – υφεσιακή κατάσταση, ανοδική ή σε στασιμότητα – ισορροπία. Μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, εκθέσεις μεγάλων εταιρειών διαχείρισης ακινήτων καθώς και την εικόνα που έχετε σχηματίσει για την αγορά ακινήτων.
 • 3. Μέθοδος των συγκρίσιμων πωλήσεων

  Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ώστε να συμπληρωθούν σωστά τα πεδία που σας ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος στην περίπτωση που συμπληρωθούν μη επιτρεπτές τιμές. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, πριν συμπληρώσετε τις φόρμες, να γνωρίζετε ακριβώς τι σας ζητείτε.

  • Τετραγωνικά μέτρα: Τοποθετείτε τα τετραγωνικά μέτρα των κυρίων χώρων του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας, συμπεριλαμβανομένων χώρων που έχουν νομιμοποιηθεί και αποτελούν κύριους χώρους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Όροφος: Το συγκεκριμένο πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση που το προς εκτίμηση ακίνητο αποτελεί διαμέρισμα. Συνεπώς, επιλέγετε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα, ενώ σε περίπτωση μεζονέτας προτείνεται η επιλογή του ορόφου στον οποίο καταλήγει (υψηλότερος όροφος).
  • Παλαιότητα: Η ηλικία του ακινήτου υπολογίζεται από το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Το έτος ανέγερσης, βάσει του οποίου μπορεί να υπολογιστεί η ηλικία του ακινήτου, περιέχεται επίσης στο συμβόλαιο – τίτλους ιδιοκτησίας.
  • Θέα στη θάλασσα: Αν το ακίνητο εξασφαλίζει απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, συμπληρώστε «ΝΑΙ» στο σχετικό πεδίο. Επίσης, προτιμάται η θέα στη θάλασσα να παρέχεται από το σαλόνι ή/και τα υπνοδωμάτια της κατοικίας.
  • Απόσταση από παραλία: Συμπληρώνετε αν η απόσταση του ακινήτου από οργανωμένη ή όχι πλαζ κολύμβησης, σε ευθεία γραμμή, είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 500μ. Αν θεωρείτε, ότι η απόσταση από τη θάλασσα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε παραλία, μπορείτε να επιλέξετε «ΝΑΙ» στο συγκεκριμένο πεδίο και να εφαρμοστεί ο ειδικός συντελεστής προσαύξησης της αξίας.
  • Πλήρως επιπλωμένο: Συμπληρώνετε «ΝΑΙ» μόνο στην περίπτωση που το συγκρίσιμο ακίνητο είναι πλήρως εξοπλισμένο με οικιακές συσκευές, έπιπλα κτλ. και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μεν οικιακός εξοπλισμός αλλά είναι απαρχαιωμένος, προτείνεται να μην συμπληρώσετε το συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε «ΝΑΙ» στο συγκεκριμένο πεδίο αν έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ ακριβά υλικά κατά την κατασκευή του π.χ. δρύινα ή μαρμάρινα πατώματα, συστήματα κλιματισμού, ακριβά κουφώματα κτλ.
  • Παρκινγκ: Συμπληρώνετε «ΝΑΙ» όταν υπάρχει τουλάχιστον μία νόμιμη θέση στάθμευσης, υπό την έννοια ότι αναφέρεται στους τίτλους ιδιοκτησίας και δεν αποτελεί εν γένει προϊόν πολεοδομικής παράβασης.
   • Ευκολία στάθμευσης στην περιοχή: Επιλέξτε «ΝΑΙ» εφόσον κρίνετε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα παρκαρίσματος στην περιοχή. Αν θεωρείτε ότι η περιοχή όπου βρίσκεται στο ακίνητο, δεν έχει επαρκείς θέσεις ή υπάρχει υψηλός κίνδυνος κλοπής κτλ. παρακαλούμε να συμπληρώσετε «ΟΧΙ».
   • Κλειστό παρκινγκ: Επιλέξτε «ΝΑΙ» μόνο εφόσον ο χώρος στάθμευσης είναι στεγασμένος και προφυλαγμένος μέσω πόρτας ασφαλείας.
   • Τετραγωνικά μέτρα: Συμπληρώστε τα τετραγωνικά μέτρα της/των θέσης/θέσεων στάθμευσης χωρίς τη χρήση δεκαδικών ψηφίων.
  • Αποθήκη: Επιλέξτε «ΝΑΙ» εφόσον το ακίνητο περιλαμβάνει αποθήκη η οποία δεν περιλαμβάνεται στους κύριους χώρους. Επίσης, η ύπαρξη παταριών ή άλλων σχετικών χώρων αποθήκευσης δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
   • Τετραγωνικά μέτρα: Συμπληρώστε τα τετραγωνικά μέτρα του παρακολουθήματος, χωρίς δεκαδικά ψηφία, όπως αναγράφονται στο συμβόλαιο.
  • Τζάκι: Επιλέξτε τον τύπο του τζακιού το οποίο έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο. Αν δεν υπάρχει τζάκι επιλέγετε «ΟΧΙ».
  • Πλησίον σε Μέσα Μεταφοράς: Επιλέξτε «ΝΑΙ» αν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 500μ. από στάση του Μετρό ή του ΗΣΑΠ. Η εγγύτητα σε στάση λεωφορείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσαυξάνει σημαντικά την αξία του ακινήτου. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε πόλη εκτός της Αθήνας, η συγκεκριμένη παράμετρος μπορεί να απαντηθεί θετικά, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σε στάση ΚΤΕΛ ή άλλου δημόσιου μεταφορικού μέσου.
  • Απόσταση από δημόσια σχολεία/πανεπιστήμια: Επιλέξτε αν η απόσταση από δημόσιο σχολείο ή πανεπιστήμιο είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη των 500 μέτρων. Η εγγύτητα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσαυξάνει την αξία ενός ακινήτου καθώς διευκολύνει σημαντικά την ενοικίασή του.
  • Πισίνα: Επιλέξτε «ΝΑΙ» αν το προς εκτίμηση ακίνητο διαθέτει δεξαμενή κολύμβησης, πλήρως αποπερατωμένη και λειτουργική.
   • Τετραγωνικά μέτρα: Συμπληρώστε την πραγματική επιφάνεια της πισίνας σε τετραγωνικά μέτρα χωρίς τη χρήση δεκαδικών ψηφίων.
  • Υδρομασάζ – Jaccuzzi: Συμπληρώστε «ΝΑΙ» εφόσον το ακίνητο περιέχει συσκευές Υδρομασάζ και θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας πώλησης του ακινήτου.
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό: Σημειώνεται ότι οι κλάσεις Α και Β αφορούν κυρίως νεόδμητες κατοικίες μετά το 2012, που κατασκευάστηκαν βάσει του νέου κώδικα ΚΕΝΑΚ. Οι Κλάσεις Γ, Δ ή Ε αφορούν κυρίως κατοικίες χτισμένες μετά το 1979 με θερμομόνωση, διπλά τζάμια και ηλιακό θερμοσίφωνα. Τέλος, συνήθως κατοικίες κατασκευασμένες πριν το 1979, οι οποίες δεν έχουν υποστεί τις προαιρετικές παρεμβάσεις που επισήμαναν οι ενεργειακοί επιθεωρητές εντάσσονται στις Κλάσεις Ζ και Η.
  • Επιφάνεια οικοπέδου (μόνο σε μονοκατοικίες): Συμπληρώστε την επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο.
  • Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ): Για τον προσδιορισμό του ΣΑΟ του οικοπέδου σας, συμβουλευτείτε τους Πίνακες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΣΑΟ είναι συνήθως ένας δεκαδικός αριθμός που κινείται μεταξύ του 0,6 και του 2,6 στις περισσότερες περιοχές και πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δείχνει την επιφάνεια που δύναται να καλυφθεί με κτίσματα.
  • Επιφάνεια κτισμάτων: Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων επί του οικοπέδου. Τονίζεται ότι αν υπάρχει υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης ο οποίος δεν μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω παλαιότητας του κτίσματος ή άλλων παραγόντων, προτείνεται να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο πεδίο με τη δυνητική επιφάνεια των κτισμάτων.

  Εφόσον οι συγκεκριμένες οδηγίες δε σας κάλυψαν, μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση