Η εφαρμογή P-value δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από την χρηματοοικονομική και προγραμματιστική ομάδα της TaxExperts AE, εταιρείας με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

H TaxExperts δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα περιορισμένο και πολύ επιλεγμένο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα www.TaxExperts.gr

Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία και τη δυσκολία προσδιορισμού της «δίκαιης» τιμής ενός ακινήτου, προσπαθήσαμε να στοιχειοθετήσουμε μία σειρά από εκτιμητικές μεθοδολογίες, σεβόμενοι πάντα τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν τα ακόλουθα:

1. Το ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο αναφορικά με τη χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

2. Η συνεχής παρακολούθηση και αρθρογραφία αναφορικά με τις εξελίξεις και την πορεία των τιμών της κτηματαγοράς.

3. Η συνεχής ενημέρωση επί της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας τόσο στο στάδιο της απόκτησης όσο και στο στάδιο της κατοχής - ιδιοκτησίας.

4. Η πεποίθηση μας ότι η αγορά ακινήτων μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές, οι οποίοι βασίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις τους σε προγενέστερες εμπεριστατωμένες μελέτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ευελπιστούμε η συγκεκριμένη εφαρμογή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν μία αναλυτική μελέτη αναφορικά με την αξία ενός ακινήτου και να διασταυρώνουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις.